Resource

Materials didàctics Cicles formatius de Formació Professional

Materials didàctics Cicles formatius de Formació Professional
Submitted by Joan Queralt Gil
Institution: Institut Obert de Catalunya
Catalan
Barcelona, Spain
Materials d'estudi i treball dels Cicles formatius d'FP: Gestió administrativa, Instal·lacions elèctriques, Cures auxiliars d'infermeria, Atenció a les persones en situació de dependència, Sistemes microinformàtics i xarxes, Administració i finances, Assistència a la direcció, Educació infantil, Integració social, Administració de sistemes informàtics en xarxa, Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, Desenvolupament d'aplicacions web, Gestió de vendes, Comerç internacional, Prevenció de riscos professionals i Animacions 3D, jocs i entorns interactius.